Nyheter

September 2012

Nu påbörjar vi lanseringen av vår nya websida. Vi vill gärna höra vad du tycker och vad du saknar. Det hjälper oss prioritera våra utvecklingsinsatser, vi har massor med idéer om vad vi ska använda websidan till, men allt tar tid och kan vi prioritera det viktigaste och mest efterfrågade först så blir det snabbt mycket bättre.

Vi kan också berätta att vi under sommaren och början av hösten har gjort omfattande investeringar i en ny arkitektur för vår serverpark för att få bättre driftsäkerhet, högre säkerhet mot dataintrång och för att kunna skapa ännu bättre tjänster för våra kunder.