Kontakt

Internet

Websajt: http://www.internetlabbet.se/

Allmänna frågor: info@internetlabbet.se
Kundtjänst/felanmälan: support@internetlabbet.se
Ekonomi: ekonomi@internetlabbet.se
Webmaster: webmaster@internetlabbet.se
VD: benny@internetlabbet.se

Abuse · Missbruk · Klagomål

Kundtjänst: 08-551 124 88
abuse@internetlabbet.se

Telefon

Växel: 08-551 124 80
Kundtjänst/felanmälan: 08-551 124 88
Fax: 08-551 124 89

Adress

Internetlabbet Stockholm AB
Box 3003
181 03  LIDINGÖ