FAQ – Felsökning

Mejlproblem efter uppgradering av iPhone till iOS6

Många har fått problem med mejlen efter uppgradering till iOS6. Telefonen säger att den inte kan koppla upp mot mejlkontot. En åtgärd som verkar fungera är att ta bort IMAP-kontot ur telefonen och lägga till det igen.

Vad är adressen till min webmejl?

Den som alltid fungerar är

http://webmail.internetlabbet.se/

normalt sett fungerar också
http://webmail.”din domän”/

men om du felsöker en mejl som inte fungerar, prova båda adresserna för vid vissa feltyper slås bara den ena adressen ut.

Mejlen fungerar inte.

1. Kontrollera att Internet är anslutet och fungerar. Kommer du in på vanliga webbsidor som www.google.com www.svd.se m.m.? Fungerar inte internet som det ska är det därför mejlen inte fungerar och då felsöker du nätverk och internetanslutning och/eller kontaktar din internetleverantör.

2. Kontrollera om det är fel både på webmejlen och om du mejlar/läser mejl i ett mejlprogram. Notera vad som fungerar och inte fungerar. Går det att skicka men inte ta emot? Eller tvärtom eller fungerar ingenting?

3. Rapportera felet och alla observationer om vad som är fel till den som håller din mejl i drift. Är det Internetlabbet så hittar du vart du rapporterar fel under fliken “kontakt”.

Min websajt, ftp-server eller annan server fungerar inte.

1. Kontrollera att Internet är anslutet och fungerar. Kommer du in på vanliga webbsidor som www.google.com www.svd.se m.m.? Fungerar inte internet som det ska är det därför servern inte fungerar och då felsöker du nätverk och internetanslutning och/eller kontaktar din internetleverantör.

2. Notera vad som fungerar och inte fungerar. Fungerar ingenting eller fungerar vissa saker?

3. Rapportera felet till den som håller dina servrar i drift. Är det Internetlabbet så hittar du vart du rapporterar fel under fliken “kontakt”.